Wie is Cartrac?

 

 

Cartrac is opgericht vanuit de filosofie dat we het in ons eentje niet redden, of in elk geval minder effectief.

 

Uit onderzoek blijkt dat ruim 40% van de chauffeurs kampt met burn out of stress klachten.

En dan hebben we het over chauffeurs algemeen, dus vracht, bus of taxichauffeur. Zelfs binnen de hulpdiensten komt het steeds vaker voor

Gevolgen hiervan zijn vaak langdurige uitval. En herstel gaat helaas nog langer duren dan gewenst.

 

Symptomen van burn-out verschijnselen zijn onder andere, je verliest het overzicht, je kunt niet meer stoppen, relativeren lukt niet meer, niet meer, je wordt vergeetachtig, kunt niet meer uit je woorden komen, en het lukt je niet meer je te concentreren.

Dit maakt dat je continu blijft piekeren, verliest slaap, hebt geen zin meer in je werk en soms leidt het tot paniek aanvallen.

En juist als chauffeur is het van belang dat je alle aandacht bij het verkeer houdt.

Daarbij komt dat wanneer we uitvallen door Stress we vaak al te ver in het proces zitten. Veel te laat zoeken we hulp. 

En als werkgever loop je helemaal twee stappen achter.  Als de chauffeur uitvalt door stress gerelateerde klachten zijn we deze langere tijd kwijt.

 

Wij van Cartrac krijgen regelmatig de vraag of we kunnen helpen hierin. Maar ook wij moeten vaak in het stadium waarin we in beeld komen melden dat wie laat zijn ingestapt.

Uiteraard kunnen we de desbetreffende chauffeur begeleiden en helpen om de juiste weg weer te bewandelen. Maar dit vergt wel de nodige tijd.

Belangrijk is het dat we preventief zorg dragen voor een gezonde en inspirerende werkomgeving.

Cartrac is er in gespecialiseerd om deze werksfeer te creëren. We doen een gedegen risico inventarisatie en evaluatie.

Hierin kijken we naar, werkdruk, haalbaarheid van opdracht en werkplezier.

Door vroegtijdig signalen te registreren en hierop in te spelen kunnen we het uitvalspercentage verlagen.

Het begint met het erover te hebben met elkaar. Durf te praten.

Vanuit het bedrijf sturen we aan op saamhorigheid. Waakzaam zijn op elkaar. Groepsbinding en stimulatie.

Door eens uit de dagelijkse sleur van werken te stappen en op een heel andere manier met elkaar om te gaan maakt dat de groepsdynamiek en bant hechter wordt.

Gedurende zo een groepsuitje letten de begeleiders van Cartrac extra op de mensen. Zo kunnen we vrij laagdrempelig inspelen op eventuele zwakke werknemers.

Er is altijd oog voor verbetering.

 

Kijk eens op de site naar de mogelijkheden.